ACTIVITY CSR

2019-08-26 09:06:00

ภาพบรรยากาศงานสัมนา "Integration Platforms in API Era" โดยทาง FICT Group ได้เชิญ Dobby Sebastianus ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integration Platforms จากประเทศสิงคโปร์ มาเป็นวิทยากรในงานสัมนาในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ.โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์