ACTIVITY CSR

2020-10-16 09:41:00

โครงการ “Sharing Our Future” แบ่งปันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเราทุกคน ด้วยสองมือเล็ก ๆ กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของ FICT Group

คุณสุชาติ ศรีวรางกูล (ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบความปรารถนาดี ทั้งกำลังกาย กำลังสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปันสุข ปันโอกาส ภายใต้โครงการ “Sharing Our Future” แบ่งปันเพื่ออนาคตที่ดีด้วยสองมือเล็ก ๆ กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ โดยเดินทางไปยังวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อถวายสังฆทาน และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วยเหลือภาคการศึกษา มอบสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาของน้อง ๆ เด็กนักเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดสระแก้วกว่า 1,300 ราย
โดย บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทั้งหมด 1,300 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
2.โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
3.โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ เด็กนักเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างห้องน้ำหลังเมทัลชีทโรงอาบน้ำเด็กเล็ก เพื่อให้ช่วยบังแดดบังฝนให้น้อง ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง