สมัครเดี๋ยวนี้

Account Executive

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- นัดหมายการประชุม จัดเตรียรมการประชุม
- จัดทำประมาณการการเงิน สรุปค่าใช้จ่าย
- จัดทำรายงานการประชุม
- จัดทำรายงานต่างๆของโครงการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป