สมัครเดี๋ยวนี้

นิติกร

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ตรวจสอบหนังสือและสัญญาต่าง ๆ และดำเนินคดีให้หน่วยงาน
- ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด
- ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและแจ้งการบอกเลิกการเช่ากรณีต่าง ๆ ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ:

เพศ : หญิง ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป