สมัครเดี๋ยวนี้

Senior System Engineer

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านระบบกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ และลูกค้า
2. ออกแบบ วิเคราะห์และติดตั้งระบบ บำรุงรักษาระบบภายในบริษัทฯงานโครงการและลูกค้า
3. จัดทำเอกสารคู่มือ ฝึกอบรมด้านงานระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
4. ประเมินราคาและงบประมาณด้านงานระบบ

คุณสมบัติ:

เพศ ชาย-หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป