โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี “พระคุณที่สาม”

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.90 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 240 วัน

รายละเอียดของงาน

สพฐ ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง ปกป้อง แก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียน จึงได้จัดทำรายการพระคุณที่สาม ซึ่งเป็นรูปแบบวาไรตี้เชิงสาระคดี ที่นำเสนอเกี่ยวกับการให้ความรู้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา และเป็นการเชิดชูเกียรติให้กำลังใจกับครูผู้ที่เสียสละอุทิศตน

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ผลิตรายการ "พระคุณที่สาม" วาไรตี้เชิงสาระความรู้ ที่เน้นการบูรณาการความรู้ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดำรงชีวิตในสังคม โดยได้กำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการจำนวน 15 ตอน พร้อมออกแบบโลโก้และตราสัญลักษณ์รายการ จัดทำ Script ของรายการ และสรรหาเวลาออกอากาศทางช่อง 11 รวมทั้งจัดแถลงข่าวเปิดตัวรายการ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รายการในแต่ละตอนลงบนสื่อออนไลน์ Youtube และ www.spc.obec.go.th