โครงการจ้างทำวีดีทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  • เจ้าของโครงการ
  • : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1,251,900 บาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 240 วัน