งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • สถานที่จัดงาน
  • : ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
  • วันจัดงาน
  • : 29-31 มกราคม 2560