งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • สถานที่จัดงาน
  • : ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
  • วันจัดงาน
  • : 11-13 กุมภาพันธ์ 2561