การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ(EEC)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • สถานที่จัดงาน
  • : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ หาดจอมเทียน
  • วันจัดงาน
  • : 24-25 มีนาคม 2560