การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
  • สถานที่จัดงาน
  • : โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  • วันจัดงาน
  • : 12 มิถุนายน 2560