การดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงาน มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  • สถานที่จัดงาน
  • : อิมแพ็คเมืองทองธานี
  • วันจัดงาน
  • : 11 มกราคม 2561