งานจ้างทำโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน พระราชทาน ให้แก่สถานศึกษาที่

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • มูลค่าโครงการ
  • : ประสบอุทกภัยในภาคใต้

รายละเอียดของงาน

สพฐ. มีภารกิจในการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ ในปี 2560 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10 ทรงได้พระราชทานเงินช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ จำนวนเงินพระราชทาน 40 ลบ. เพื่อเป็นทุนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและใช้ในการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ครู พระราชทาน ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น ได้เป็นผู้ดูแลจัดหาชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับครูและนักเรียนพระราชทานแบบสำเร็จรูป ที่ทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ มอก. ซึ่งมีจำนวนกว่า 7,622 ชุด พร้อมจัดส่งลงเขตพื้นที่ใน 10 จังหวัดภาคใต้ ทั้งโรงเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา