จ้างดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  • สถานที่จัดงาน
  • : ลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี
  • วันจัดงาน
  • : วันที่ 9 – 10 มกราคม 2562