จ้างดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชนแก้จนลดเหลื่อมล้ำ

  • เจ้าของโครงการ
  • : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สถานที่จัดงาน
  • : ลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี
  • วันจัดงาน
  • : วันที่ 17-18 มีนาคม 2562