งานพิธีมอบรางวัลและพิธีปิด การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • สถานที่จัดงาน
  • : สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วันจัดงาน
  • : 15 - 16 ธันวาคม 2561