โครงการจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวม 5 โครงการ

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • มูลค่าโครงการ
  • : 167.8 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 270 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงานสลากฯ มีแผนในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในทั้งระบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการทั้งองค์กร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดูแลจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารที่อาคารสำนักงานสลากฯ แห่งใหม่ (สนามบินน้ำ) รวม 5 โครงการ ประกอบด้วยดังนี้

1. วางโครงสร้างและจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทั้งระบบภายในองค์กร (มูลค่า 106.7 ลบ.)

2. จัดหาระบบความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ เพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อทั้งองค์กรและผู้ซื้อสลากกว่า 46.57 ล้านฉบับ (มูลค่า 25.22 ลบ.)

3. จัดทำระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล พร้อมระบบ Monitoring System เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางโลกไซเบอร์ของข้อมูลที่ใช้ในการขับเคลื่อน เช่น ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลประวัติการ ออกรางวัลเพื่อป้องกันความเสียหายที่มากกว่าสิบล้านข้อมูล (มูลค่า 15.52 ลบ.)

4. จัดหาอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Infrastructure) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (มูลค่า 5.81 ลบ.)

5. จัดทำระบบตรวจสอบการใช้ระบบสารสนเทศ (Audit Trail) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบการทุจริตภายในและภายนอก เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการถูกโจรกรรม ทางข้อมูลที่เป็นความลับ (มูลค่า 14.55 ลบ.)